obrazok
obr obr obr obr

Kyberšikana - odporúčania rodičom

Je vaše dieťa obeťou kyberšikanovania?

Šikanovanie ovplyvňuje život detí a mládeže viac, ako si chceme pripustiť.
Kontrola zo strany dospelých nie je dostatočná, dieťa sa nemá s kým porozprávať o svojich problémoch a o svojom prežívaní. Deti často majú problém vo vzťahoch s vrstovníkmi, problémy s rodičmi neriešia, na odborníka sa nechcú obrátiť.

Čo je kyberšikanovanie?

Je to úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom nových informačných a komunikačných prostriedkov. Takéto nepriateľské správanie zo strany jednotlivca, alebo skupiny, sa uskutočňuje takým spôsobom, že sa obeť nedokáže účinne brániť ani v „bezpečí“ domova.

Čo je cieľom kyberšikanovania?

 Niekomu ublížiť, alebo ho zosmiešniť použitím virtuálneho priestoru.
       Sú to hlavne:

 • hanlivé a urážlivé správy zaslané prostredníctvom SMS, MMS a internetu na webovej stránke
 • ponižovanie, zastrašovanie, ohrozovanie, vydieranie, nepríjemné obťažovanie, ubližovanie, vulgárne nadávanie prostredníctvom komunikačných prostriedkov v elektronickom priestore
 • zneužívanie identity obete
 • kompromitujúce informácie a fotografie o obeti
 • internetové hlasovanie v neprospech obete
 • krádež hesiel
 • rozposielanie urážlivých a obťažujúcich správ pod menom obete
 • rozposielanie zosmiešňujúcich fotiek, obrázkov a nahrávok
 • webové stránky a blogy s cieľom niekoho ohovoriť a podobne.....

Čo môžu urobiť rodičia, ako postupovať ako sa správať ?

 • prijmite fakt, že virtuálny svet patrí do života vášho dieťaťa. Ak sa naučíte v ňom pohybovať, porozumiete lepšie vášmu dieťaťu
 • nemá zmysel zakazovať dieťaťu technické vymoženosti. Uvedomte si, že za kyberšikanu nemôžu technické vymoženosti
 • hlavnou príčinou šikanovania sú narušené vzťahy v nejakej sociálnej skupine, väčšinou to je okruh spolužiakov, alebo kamarátov
 • sledujte, ako sa dieťa správa pri elektronickej komunikácii. Všímajte si neobvyklé a varovné signály, vrátane reakcii na vašu prítomnosť
 • dajte deťom najavo, že môžu za vami prísť kedykoľvek a s každým problémom
 • získajte si dôveru svojich detí, lebo sa viac zdôveria kamarátom a učiteľom
 • stanovte si pravidlá, aby deti vedeli , “kde sú hranice“, ktoré sa nemôžu prekročiť
 • zistite aké sú technické možnosti ochrany vášho dieťaťa (napríklad uzamknutie niektorých stránok, nastavte si RODIČOVSKÝ ZÁMOK)
 • deti, ktoré žijú viac vo virtuálnom svete než v tom reálnom, sú viac ohrozené, preto podporujte ich reálne aktivity
 • naučte svoje deti chrániť si svoju identitu
 • rozmýšľajte o tom, kde by mohlo dochádzať k natáčaniu kompromitujúcich videí
 • ak sa dozviete o kyberšikane, skúste si uložiť, alebo vytlačiť mail, sms, mms ...môže to poslúžiť ako dôkazový materiál
 • skúste zistiť, kto je agresor. Podľa výskumov až 75% detí, ktoré takýmto spôsobom šikanujú, sú z tej istej školy, alebo triedy ako sú obete. Ak je agresor z rovnakej školy alebo triedy dieťaťa, kontaktujte riaditeľa. Každá pedagogická inštitúcia musí riešiť takéto nežiaduce správanie. V prípade podozrenia na trestný čin kontaktujte políciu
 • pri elektronickom šikanovaní je potrebné vedieť, že čím viac sa obeť snaží vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým viac provokuje agresora k ďalším prejavom šikanovania, ktoré sa len stupňuje
 • zdôrazňujte deťom, že sa nesmú osobne stretávať s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili cez mobil a internet
 • kyberšikana často úzko súvisí so šikanovaním, ktoré sa uskutočňuje reálne tvárou v tvár, preto sa pýtajte svojich detí, či im niekto neubližuje aj inak, ako v kyberpriestore

Čo by ste ako rodičia nemali prehliadnuť

Varovné signály - zmeny správania vášho dieťaťa, ak je obeťou šikanovania.

 • v poslednej dobe sa vám zdá, že menej času trávi pri počítači, z nevysvetliteľných príčin si vypína mobil, nečakane prestáva používať počítač
 • pri čítaní e-mailov, sms je nervózne, neisté
 • je nahnevané a depresívne po odchode od počítača, alebo po prečítaní správy
 • je smutnejšie, uzavretejšie, zhoršil sa prospech, je bez záujmu o niečo

Varovné signály - zmeny správania, ak vaše dieťa šikanuje

 • trávi pri počítači dlhé hodiny bez kontroly rodičov, často aj v noci
 • pri počítači, alebo pri čítaní sms , mms správ sa prehnane zabáva
 • nečakane rýchlo zatvára otvorené programy, vypína obrazovku, mobil, ak sa priblížite
 • nechce rozprávať o tom, čo robí na počítači
 • ak mu zakážete niektorý z komunikačných prostriedkov, je rozčúlené, začína vyjednávať a prosiť, aby mohlo počítač zase používať

PaedDr. Lýdia Olajošová

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1506951
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.