obrazok
obr obr obr obr

Jeden z príbehov našej poradne....

Našu pedagogicko-psychologickú poradňu /ďalej PPP/ požiadala o pomoc matka 8-ročného dieťaťa. Jej syn, nazvime ho Miškom, v tom čase chodil do tretieho ročníka jednej z košických základných škôl. V poslednom čase zistila, že jej miznú z domácnosti peniaze, stále väčšia suma. Keď sa spýtala syna, tvrdil, že on nič nezobral. Po krádežiach analyzovala konkrétne situácie /kto bol u nich v byte v danom čase a pod./ a stále mala podozrenie, neskôr istotu, že je to práve jej syn, Miško. Nevedela si to vysvetliť, veď má všetko / aj viac/, čo potrebuje. On však stále zapieral, že o tom nič nevie.

Situácia sa vyhrotila v momente, kedy matke škola oznámila, že Miško blicuje. Má vymeškané hodiny, neskôr celé dni. Matke toto synove správanie nedávalo zmysel – v škole patril ku výborným žiakom, učenie zvládal bez akýkoľvek ťažkostí. Triedna učiteľka neuvádzala, že by Miško mal problém s učením, alebo vo vzťahoch medzi spolužiakmi. Naopak, patril k najlepším žiakom a ochotne pomáhal svojim rovesníkom.

Pri prvom stretnutí so psychológom Miško nebol príliš zhovorčivý. Odpovedal na otázky stručne, len „áno“, „nie“. Do školy chodí rád, v triede má kamarátov, má dobrú pani učiteľku. Odpoveďami vo vzťahu k rodičom a mladšej sestre sa tiež neukazoval problém.

Na ďalšom stretnutí sa chlapec osmelil. Začali sme rozmotávať kĺbko ťažkostí, do ktorých sa dostal.

Raz, ako odchádzal zo školy, zastavili ho traja veľkí chlapci. Nech ukáže vrecká. Mal 20 korún. Zobrali mu ich a prikázali, že nabudúce im musí dať viac. Ak nie, dostane nakladačku. Mal z nich strach. Povedali, že vedia, kde, kde býva. Doma vedel, kde si rodičia odkladajú peniaze, a tak z nich zobral. Stovku. Tŕpol, či to nezbadajú. Nič si nevšimli. Tak to pokračovalo.... Chlapci pýtali stále viac, vyhrážali sa bitkou.

Keď si jeden večer mamka všimla, že miznú peniaze, zľakol sa. Bál sa jej povedať pravdu. Bál sa ísť do školy. Ráno sa pred školou s ňou rozlúčil, mamka odišla do práce. Miško sa vrátil domov. Nechcel sa stretnúť s veľkými chlapcami.

Mal však šťastie. Jeho mamka neriešila tento problém bitkou, či inými trestami.

Škola, do ktorej Miško chodil, začala v spolupráci s psychológom PPP okamžite riešiť problém šikanovania – veľkí chlapci boli ôsmaci v tej istej škole. Z frajeriny skúšali, či ich malý vystrašený tretiak poslúchne a dostanú od neho peniaze. Vyšlo to. A tak žiadali viac – veď boli traja a v obchodoch veľa lákadiel. Sladkosti, petardy .....

S chlapcami pracovala triedna učiteľka, výchovná poradkyňa, psychológ. Okrem vysvetlenia, aké následky má ich „nevinná hra“, boli potrestaní zníženou známkou zo správania.

Pracovali sme aj s ich rodičmi, čo nebolo ľahké. Spočiatku ich obranný postoj postupne prešiel do spolupráce. Začali mať častejší kontakt s triednou učiteľkou, aj doma zmenili niektoré nevhodné výchovné postupy.

Škola pokračovala v riešení problému, ktorý sa vyskytuje medzi žiakmi častejšie, ako predpokladajú dospelí.

V spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradňou vypracovala celoškolskú stratégiu riešenia šikanovania a agresívneho správania. Triedni učitelia rozprávali so svojimi žiakmi o šikanovaní. Čo to je, ako spoločne zabránime, aby sa takéto prípady v škole nevyskytovali.

Anonymným prieskumom boli zistené rizikové miesta v škole /napr. cez prestávky, na chodbách, pred WC.../, a tam posilnili pedagogický dozor. Pribudli schránky dôvery, touto témou sa zaoberali aj na rodičovských stretnutiach.Psychológovia pracovali so žiackymi kolektívmi s programom prevencie a eliminácie šikanovania v školách. Žiaci prijali pravidlá : čo robiť, ako sa správať, keď ma niekto šikanuje, ak vidím, že niekoho šikanujú, koho požiadať o pomoc.....atď. Boli oslovení rodičia, aby aj v tomto smere spolupracovali. Veď ide o spoločný problém, pred ktorým nesmieme zakrývať oči.

Miško mal šťastie. Jeho trápenie sa skončilo. No nejeden žiak sa nezdôverí nikomu, alebo rodičia riešia takú situáciu zmenou školy ich dieťaťa. To ale problém nerieši, veľmi často aj v novej škole nastane rovnaká situácia a často, keď je už neskoro, hľadáme vinníkov.

M.F.

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507937
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.