obrazok
obr obr obr obr

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 nadobudli účinnosť 1. septembra 2018. Ich cieľom je poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, ktoré sa dotýkajú aj oblastí výchovy k ľudským právam a právam detí, starostlivosti o bezpečnosť žiakov, antidiskriminácie

POP 2018 19.pdf
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1505920
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.