obrazok
obr obr obr obr

Stručný súhrn aktivít v projekte OECD za roky 2007-2008

V pracovnom pláne na 2008 zostáva splniť niekoľko úloh: pripraviť a prezentovať správu o projekte na jesenné rokovanie Výboru OECD pre politiku vzdelávania (finálne zhodnotenie projektu a rozhodnutie o pokračovaní alebo ukončení); vykonať prehľadovú štúdiu o politike voči šikanovaniu; zorganizovať 4. stretnutie národných koordinátorov (či prípadne stretnutie druhej pracovnej skupiny k príkladom najlepšej praxe); a napokon odovzdanie medzinárodnej koordinácie ďalšej účastníckej krajine.
Celkovo sa počas projektu konali tieto akcie: národní koordinátori sa stretli trikrát: v júni 2005 v Nórsku, v júni 2006 v Maďarsku a v júni 2007 na Slovensku. Riadiaca skupina sa stretla štyri razy: v roku 2005 v Paríži, v júni 2006 v Budapešti, v júni 2007 v Bratislave, a v máji 2008 v Düsseldorfe.
V roku 2008 nórsky národný tím z Lillegården Resource Centre začal, ako súčasť projektu OECD-SBV, realizovať menší projekt „Prehľad politiky proti šikanovaniu“, a to s účasťou ôsmich krajín (Austrália, Belgicko, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko), ktoré sa stretli v dňoch 8. a 9. júla 2008 v Londýne. Každá z nich podala prehľad a analýzu politiky a stratégie proti šikanovaniu a násiliu na národnej úrovni. O obsahu a forme ďalšieho pokračovania rozhodnú koordinátori z Nórska, doterajšie výsledky sa však stanú súčasťou správy o projekte pre OECD.
Okrem toho sa niektorí členovia národných tímov, koordinátori z projektu OECD a medzinárodný koordinátor zúčastnili na 4. svetovej konferencii o násilí v školách a verejnej politike (“Violence at school and public policies”), ktorá bola 23.-25. júna 2008 v Lisabone. Medzinárodná sieť projektu mala teda na tejto konferencii jedného rečníka v pléne (Misturu Taki, Japonsko) a jednu prezentáciu vo workshope (Alojz Nociar, Slovensko; pozri:
http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/3546/4svetova_konferencia_o_nasili_na_skolach.html)
Priebežnou úlohou od prevzatia projektu od Nórska bola aj facilitácia kontaktov medzi národnými koordinátormi a aktualizácia webovej stránky (www.oecd-sbv.net).
Aktivita na webe počas trvania projektu bola nasledovná: V roku 2005 bolo spolu 47 príspevkov; v roku 2006 ich už bolo len 9. Po prevzatí koordinácie Slovenskom sa aktivita na webstránke v roku 2007 o niečo zvýšila na 15 príspevkov; a v roku 2008 zatiaľ dalo 6 krajín osem príspevkov (pozri Tab. 1).
Tab. 1. Príspevky počas trvania projektu na webstránke podľa hlavných oblastí
Rok/Oblasti

        Politika

Výskum

Prax

2005

9

13

25

2006

2

5

2

2007

4

5

6

 2008*

3

2

3

*Do konca júna
Štatistika návštevnosti webstránky od marca 2007 do júla 2008 bola viac ako 7000 návštev, pričom na prvom mieste boli USA, na druhom Slovensko, tretie Nórsko, a potom Kanada, Japonsko, Austrália, Rakúsko, Slovinsko, Belgicko a ďalšie krajiny.
Po prevzatí medzinárodnej koordinácie Slovenskom v marci 2007 sa návštevnosť za jeden mesiac postupne zvýšila približne o 1/3 (pozri obr. 1.):
Keď osem krajín zo štúdie „Prehľad politiky proti šikanovaniu“ doplní svoje prezentácie, získa sa tak pomerne rozsiahly a pritom aktualizovaný obraz o stratégiách postupu, legislatíve, učebných osnovách alebo kurikulách z cca polovičného počtu účastníckych krajín celého projektu. Ďalšie krajiny svoju politiku voči šikanovaniu totiž uverejnili koncom roka 2007 alebo v roku 2008 na webovej stránke projektu (ako napr. Rakúsko).
Záverom je treba dodať, že hoci tento projekt OECD-SBV nie je intervenčný, bolo by azda vhodné zužitkovať postavenie Slovenska v ňom aj smerom dovnútra krajiny a pokúsiť sa rozšíriť prístup k prevencii šikanovania a násilia na celospoločenský.
Ako inšpirácia nám môže poslúžiť v Nórsku existujúci dokument „Manifest proti šikanovaniu“, ktorý po zmene vlády opätovne prijali viaceré vládne aj mimovládne organizácie, a ktorý znovu podpísal a garantuje aj nórsky premiér.
Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1506986
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.